Finantstingimused

Õppeaasta 2018/2019 õppemaks on 2900 eurot (aastas). Õppemaks on jaotatud 10 perioodiks, mis kajastub hariduslepingus.

Koolilapsel on võimalus olla pikapäevarühmas kuni kella 19.00-ni, toitlustamine on kolm korda päevas.

Hind sisaldab: toitlustamist kolm korda päevas, inglise ja eesti keele tunde, muusikalist, loomingulist ja üldharivat tegevust, osalemist sise- ja välisüritustel õppekava alusel.

Hind ei sisalda:  täiendavat tegevust keele-, muusika- või kunstistuudio tundides, osalemist sise- ja välisüritustel koolivaheajal.

Tuletame meelde, et vastavalt erakooli seadusele (§ 22 lg.6.) võib õppemaksu tõsta.

Edu Valem Erakool ei tee ümberarvestust seoses lapse puudumise või haigusega.

Suvekuudel (juuli ja august) esitatakse arve amortisatsioonifondi 0,01 % aastaõppemaksust. Amortisatsiooni fond moodustatakse kulude katteks, mis on seotud seadmete, hoone, mööbli jms kulumise ja amortiseerumisega. Lepingu katkestamisel aasta jooksul peetakse toodud tasu kohustuslikuks ja loetakse eksmatrikuleerimistasuna.

Kooli õppemaksu suuruse kinnitab Kooli pidaja hiljemalt 3 kuud enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurus ja tasumise kord määratakse Kooli pidaja ja lapsevanema vahelise lepinguga.

Õppemaksu kalkuleerib ja kinnitab Kooli pidaja. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse üheks õppeaastaks. Õppeaasta jooksul õppemaksu ei muudeta.

Õpilane võidakse vabastada õppemaksu tasumisest kas täielikult või osaliselt (õppemaksu soodustuste andmine). Õppemaksu tasumisest täielikult või osaliselt vabastamine võib toimuda Kooli pidaja kehtestatud järgmistel tingimustel:

1) väga hea õppeedukuse korral;
2) raske majandusliku olukorra tõttu.

Õpilase täieliku või osalise õppemaksu tasumisest vabastamise kord:

1) lapsevanem esitab Kooli direktorile isikliku avalduse ja asjakohased dokumendid;

2) direktor teeb ettepaneku õpilase õppemaksu tasumisest täieliku või osalise vabastamise kohta Kooli pidajale;

3) õpilase vabastamise õppemaksu tasumisest kas täielikult või osaliselt otsustab Kooli pidaja Kooli direktori ettepaneku alusel.

Õppeasutuse tegevus on suunatud sellele, et lapsevanemad oleksid rahul. Kaasaegsed vanemad tahavad luua oma lastele õnnelikku, kasulikku ja meeldejäävat lapsepõlve. Me tagame haridusteenuste kõrge kvaliteedi.

Õppemaks sisaldab

   • Pikapäevarühm kuni kella 19.00-ni
   • Toitlustamine
   • Muuseumitunnid
   • Teatrietendused
   • Huviringid