Finantstingimused

Õppeaasta 2016/2017 õppemaks on 2600 eurot (aastas). Õppemaks on jaotatud 10 perioodiks, mis kajastub õppelepingus.

Koolilapsel on võimalus olla pikapäevarühmas kuni kella 19.00-ni, toitlustamine on kolm korda päevas.

Õppeasutuse tegevus on suunatud sellele, et lapsevanemad oleksid rahul. Kaasaegsed vanemad tahavad luua oma lastele õnnelikku, kasulikku ja meeldejäävat lapsepõlve. Me tagame haridusteenuste kõrge kvaliteedi.

Hind sisaldab: toitlustamist kolm korda päevas, inglise ja eesti keele tunde, muusikalist, loomingulist ja üldharivat tegevust, osalemist sise- ja välisüritustel õppekava alusel.

Hind ei sisalda: logopeedi ja psühholoogi teenust, täiendavat tegevust keele-, muusika- või kunstistuudio tundides, osalemist sise- ja välisüritustel koolivaheajal.

Tuletame meelde, et vastavalt erakooli seadusele (§ 22 lg.6.) võib õppemaksu tõsta.

Edu Valem Erakool ei tee ümberarvestust seoses lapse puudumise või haigusega.

Suvekuudel (juuli ja august) esitatakse arve amortisatsioonifondi 0,01 % aastaõppemaksust. Amortisatsiooni fond moodustatakse kulude katteks, mis on seotud seadmete, hoone, mööbli jms kulumise ja amortiseerumisega. Lepingu katkestamisel aasta jooksul peetakse toodud tasu kohustuslikuks ja loetakse eksmatrikuleerimistasuna.

Õppemaks sisaldab

   • Pikapäevarühm kuni kella 19.00-ni
   • Toitlustamine
   • Muuseumitunnid
   • Teatrietendused
   • Huviringid