Vastuvõtu tingimused

Tere tulemast kooli!

1.septembril 2020 avame kaks esimest klassi, igas on 24 last. Edu Valem Erakool on valmis õpetama igat last. Eeldusel muidugi, et pere väärtushoiakud ei ole põhimõttelises vastuolus kooli omadega ja laps on kooliks küps.
Lapse ja lapsevanemate valmisolek selgub meie jaoks tavaliselt juba Edu Valem lasteaias .
Kui soovijate hulk ületab meie kooli vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt Edu  Valem Lasteaia lõpetanuid lapsi.

Koolikoha kinnitamiseks lapsevanem tasub ettemaksuna Edu Valem Lasteaia ettevalmistusrühma õppetasu 320.- (kolmsada kakskümmend) euro , täies mahus esitatud arve alusel. Õppetasu tasumata jätmisel ettenähtud kuupäevaks, kustutatakse õpilane Edu Valem Erakooli „1“ klassi nimekirjast. Õppetasu ettevalmistusrühma eest ullatuses 320 euro on 1.klassi õppima asumise kinnitus ning seda tasaarvestatakse septembri kuu 2020 a. arvega .

Kui lapsevanem ettevalmistusrühma lõpetamisel valib mingi muu õppeasutuse siis käesoleval juhul ettemaksuna tasutud õppetasu ei kuulu tagastamisele.

Vastuvõtt 2.–8. klassi

Vabade kohtade olemasolu korral võtame õpilasi vastu ka kogu õppeaasta jooksul. Kooli vastuvõtul hindame õpilase senist õppekava läbimist ja vestleme perega.

Sisseastumise vestlused toimuvad järgmistes õppeainetes

  • vene keel;
  • matemaatika;
  • inglise keel;
  • vene keel

Peale otsust võtta laps Edu Valem Erakooli vastu sõlmime õpilase vanemaga sellekohase haridusteenuse osutamise lepingu.