Finantstingimused

Õppemaks võib olla jagatud maksimaalselt 10 osaks ja kuulub tasumisele  vastavalt sõlmitud õppelepingule ning esitatud arvele. Juhul, kui õppeaasta alguses laekub õppemaks kogu õppeaasta eest ühekordse täieliku summana, siis õppeaasta jooksul võimalikke tekkivaid lisatasusid ei tõstatata.

Õppemaks katab kogu õppe- ja haridusprogrammi.

Vastavalt Eesti Vabariigi Erakooliseadusele (§ 22 lg.6.) õppemaksu suuruse määrab erakooli pidaja ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurust võib tõsta kahe õppeaasta vahel.

Õpilase õppeperioodil  puudumise korral ümberarvestusi ja tagasimakseid ei teostata.

Kooli õppemaksu suuruse kinnitab Kooli pidaja hiljemalt 3 kuud enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurus ja tasumise kord määratakse Kooli pidaja ja lapsevanema vahelise lepinguga.

Õppemaks sisaldab

  • Põhikooli õppekava täitmine
  • Gümnaasiumi õppekava täitmine
  • Õppekavas ettenähtud üritused