Finantstingimused

Koolikulu  maksumus (s.h.õppemaks)Eesti elanikele on 2021/2022. õppeaastal 3000 eurot aastas.

Õppemaks võib olla jagatud maksimaalselt 10 osaks ja kuulub tasumisele  vastavalt sõlmitud õppelepingule ning esitatud arvele. Juhul, kui õppeaasta alguses laekub õppemaks kogu õppeaasta eest ühekordse täieliku summana, siis õppeaasta jooksul võimalikke tekkivaid lisatasusid ei tõstatata.

Õppemaks katab kogu õppe- ja haridusprogrammi.

Vastavalt Eesti Vabariigi Erakooliseadusele (§ 22 lg.6.) võib õppemaksu muuta õppeaasta jooksul.

Õpilase õppeperioodil  puudumise korral ümberarvestusi ja tagasimakseid ei teostata.

Kooli õppemaksu suuruse kinnitab Kooli pidaja hiljemalt 3 kuud enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurus ja tasumise kord määratakse Kooli pidaja ja lapsevanema vahelise lepinguga.

Õppemaksu kalkuleerib ja kinnitab Kooli pidaja. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse üheks õppeaastaks. Õppeaasta jooksul õppemaksu ei muudeta.

Õpilane võidakse vabastada õppemaksu tasumisest kas täielikult või osaliselt (õppemaksu soodustuste andmine). Õppemaksu tasumisest täielikult või osaliselt vabastamine võib toimuda Kooli pidaja kehtestatud järgmistel tingimustel:

1) väga hea õppeedukuse korral;
2) raske majandusliku olukorra tõttu.

Õpilase täieliku või osalise õppemaksu tasumisest vabastamise kord:

1) lapsevanem esitab Kooli direktorile isikliku avalduse ja asjakohased dokumendid;

2) direktor teeb ettepaneku õpilase õppemaksu tasumisest täieliku või osalise vabastamise kohta Kooli pidajale;

3) õpilase vabastamise õppemaksu tasumisest kas täielikult või osaliselt otsustab Kooli pidaja Kooli direktori ettepaneku alusel.

Õppeasutuse tegevus on suunatud sellele, et lapsevanemad oleksid rahul. Kaasaegsed vanemad tahavad luua oma lastele õnnelikku, kasulikku ja meeldejäävat lapsepõlve. Me tagame haridusteenuste kõrge kvaliteedi.

Õppemaks sisaldab

   • Põhikooli õppekava
   • Sporditegevus
   • Muuseumitunnid
   • Teatrietendused
   • Ekskursioonid ja üritused